Dot. kompleksowej dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu” – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. kompleksowej dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu”

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie

Skip to content