Dot. kompleksowej dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu” – protokół z otwarcia ofert

Dot. kompleksowej dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu”

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

Skip to content