Dot. obsługi ruchu turystycznego, dozorowania oraz ochrony osób, mienia, wystaw i eksponatów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ oraz Palmiarni w Wałbrzychu – dalsze wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia SIWZ część druga

Skip to content