Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Spółkę Zamek Książ w Wałbrzychu” – protokół z otwarcia ofert

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert:

Protokół str. 1

Protokół str. 2

Skip to content