Dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o. – wyjaśnienie treści SIWZ

Dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przywołanego powyżej postępowania przetargowego.

Skip to content