Dot. wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie Wałbrzycha. – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie Wałbrzycha.

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie

Skip to content