Dot. wywozu niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha. SIWZ

Poniżej przedstawiamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

 

 

Skip to content