Dot. zabudowy wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie „-50,0 m” podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu – wyjasDot. zabudowy wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie „-50,0 m” podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu – wyjaśnienie treści SIWZ.

Wyjaśnienie treści SIWZ