Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów muzealnych, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. – zmiana treści SIWZ

Poniżej zamieszczamy zmianę treści SIWZ.

Zmiana SIWZ

Skip to content