Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów muzealnych, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. – zmiana treści ogłosznia

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Skip to content