Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów muzealnych, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie nr 278800-2015 z dnia 2015-10-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Wałbrzych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dozorowania historycznych obiektów i tere-nów, ochrony mienia, wystaw i eksponatów muzealnych, obsługi ruchu turystycznego, monitorowania systemu przeciwpożarowego, ochrony imprez,
Termin składania ofert: 2015-10-28


Numer ogłoszenia: 284316 – 2015; data zamieszczenia: 23.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 278800 – 2015 data 20.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, fax. 74 6643862.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, Sekretariat pokój nr 22.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, Sekretariat pokój nr 22.

Skip to content