Dzierżawa wydzielonych powierzchni na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu, stanowiących własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na prowadzenie parkingów strzeżonych i dozorowanych miejsc postojowych. – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content