Dzierżawa wydzielonych powierzchni na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu, stanowiących własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na prowadzenie parkingów strzeżonych i dozorowanych miejsc postojowych.

01. Ogłoszenie o przetargu

02. Warunki przetargu

03. Formularz ofertowy

04. Umowa dzierżawy

05. Pytania zadane przez potencjalnego oferenta oraz zmiana formularza ofertowego wraz załącznikami.

06. Pytania zadane przez potencjalnego oferenta

07 Zaktualizowany formularz ofertowy.

Zdjęcia:

Załącznik Nr 1_P-1

Załącznik Nr 1_P-1_zoom

Załącznik Nr 1_P-2+P-3


Załącznik Nr 3

 

Skip to content