ISO w Przedsiębiorstwie „Zamek Książ” Sp. z o.o.

1 Uroczystość wręczenia certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO PN-EN 9001:2001 odbyła się dnia 17 listopada 2006 r. w Sali Maksymiliana Zamku Książ. Certyfikat odebrał Prezes Przedsiębiorstwa Zamek Książ Sp. z o. o. dr Jerzy Tutaj z rąk Pani Marzanny Kamińskiej – przedstawiciela Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja.

Szkolenia dotyczące wdrażania systemu zarządzania jakością w Przedsiębiorstwie Zamek Książ Sp. z o.o. rozpoczęły się w dniu 7 lutego 2006 r. W cyklu szkoleń brał udział zespół pilotażowy składający się z przedstawicieli poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Po opracowaniu dokumentów: Księgi Jakości, procedur systemowych i operacyjnych oraz po przeprowadzeniu auditów wewnętrznych spółka przystąpiła do auditu certyfikującego, w wyniku którego uznano, że Przedsiębiorstwo Zamek Książ Sp. z o.o. spełnia wymagania normy w zakresie profesjonalnego i kompleksowego świadczenia usług dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych w zakresie działalności kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej.

Na uzyskanie certyfikatu zarządzania jakością PN–EN 9001:2001 złożyły się następujące działania podjęte przez przedsiębiorstwo:

  • Opracowanie i przyjęcie Polityki Jakości Przedsiębiorstwa Zamek Książ Sp. z o.o.,
  • Stworzenie Księgi Jakości Przedsiębiorstwa Zamek Książ Sp. z o.o,
  • Opracowanie i wdrożenie procedur pisemnych i ustnych,

1

2

3

4

5

Skip to content