Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. – wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Poniżej zamieszczamy wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Wyjaśnienie str. 1

Wyjaśnienie str. 2

Wyjaśnienie str. 3

Skip to content