Ochrona osób oraz mienia na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu oraz Palmiarni w Wałbrzychu. – ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – zakres obowiązków

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia

Załącznik nr 4 – oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 – wykaz usług

Załącznik nr 6 – wykaz osób

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załącznik nr 8 – formularz oferty

Skip to content