Ochrona osób oraz mienia na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu – wyjaśnienie treści ogłoszenia

Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Skip to content