Ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu

Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu, przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” ogłoszonego w BZP pod numerem 394414-2009 w dniu 16.11.2009 r.

 

OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty 206. 000,00 Euro na realizację zadania pn.

 

Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu, przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” ogłoszonego w BZP pod numerem 394414-2009 w dniu 16.11.2009 r.

 

W toku prowadzonego postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :

 

EnergiaPro Gigawat Spółka z o.o. , Plac Powstańców Śląskich 16, 53-314 Wrocław.

 

Wartość oferty ogółem za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi :

  • netto 374.122,88 zł,
  • brutto 456.429,91 zł.

 

 

Komisja Przetargowa :

 

  1. Przewodniczący Ireneusz Grzybowski …………………..
  2. Wiceprzewodniczący Marcin Nowak ………………
  3. Członek Jolanta Kuta ………………
  4. Członek Ewa Mika ………………
  5. Członek Katarzyna Matuła ……………….
  6. Sekretarz Bożena Sajnóg ……………………

Skip to content