Ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu

Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu, przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” ogłoszonego w BZP pod numerem 394414-2009 w dniu 16.11.2009 r.

 

OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty 206. 000,00 Euro na realizację zadania pn.

 

Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu, przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” ogłoszonego w BZP pod numerem 394414-2009 w dniu 16.11.2009 r.

 

W toku prowadzonego postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :

 

EnergiaPro Gigawat Spółka z o.o. , Plac Powstańców Śląskich 16, 53-314 Wrocław.

 

Wartość oferty ogółem za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi :

  • netto 374.122,88 zł,
  • brutto 456.429,91 zł.

 

 

Komisja Przetargowa :

 

  1. Przewodniczący Ireneusz Grzybowski …………………..
  2. Wiceprzewodniczący Marcin Nowak ………………
  3. Członek Jolanta Kuta ………………
  4. Członek Ewa Mika ………………
  5. Członek Katarzyna Matuła ……………….
  6. Sekretarz Bożena Sajnóg ……………………