Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego nr ZP /03/12/2008 na realizacje zadania pn. „Wykonanie usług pralniczych dla Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu ulica Piastów Śląskich 1 ” ogłoszonego w biuletynu zamówień publicznych pod numerem : 345235-2008 z datą zamieszczenia : 02.12.2008 r.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej – najtańszej oferty na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie usług pralniczych dla Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu ulica Piastów Śląskich 1 ” na okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
Wybrano ofertę nr 3 wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:Ekologiczna Pralnia Chemiczna ” MORS ” S.C. z siedzibą w Wałbrzychu 58-304 przy ulicyAndersa 96.

Wartość oferty razem :> netto 40.650,00 PLN , > brutto 49.593,00 PLN .
Termin realizacji : od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Skip to content