Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 211 000,00 Euro na „Adaptację szaty roślinnej położonej na terenie historycznego kompleksu zamkowo – parkowego w Książu stanowiącego część Książańskiego Parku Krajobrazowego”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert udzielono zamówienia publicznego konsorcjum firm:

„Park Leśny” Witosław Grygierczyk , ul. Ustroń 3 , 44-114 Gliwice

oraz

PHUP „BILPOL” Kużaj Beata, Bil Józef, ul. Kalidego 23/11 , 41-500 Chorzów

Wartość oferty: netto 720.638,08 zł , brutto 842.247,50zł

Komisja Przetargowa :

  1. Ireneusz Grzybowski
  2. Leszek Łachmacki
  3. Jolanta Kuta
  4. Ewa Mika
  5. Bożena Sajnóg

Skip to content