Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 211 000,00 Euro na „Dostawę i montaż dźwigów: osobowo – towarowego i towarowego w budynku Zamku Książ w Wałbrzychu”

  1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego udzielono zamówienia publicznego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe i Obrotu Towarowego „WINDPOL” Spółka z o.o. z siedziba w Łodzi 90-337 przy ulicy Ks.Bp.W.Tymienieckiego 60/62.

Wartość oferty: netto 278.700 zł, brutto 340.014 zł

Komisja Przetargowa:

  1. Ireneusz Grzybowski
  2. Leszek Łachmacki
  3. Jolanta Kuta
  4. Ewa Mika
  5. Bożena Sajnóg

Skip to content