Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

OGŁOSZENIE  o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000 Euro na „Wymianę pokrycia z dachówki ceramicznej na basztach „Zamku Książ” w Wałbrzychu przy ul. Piastów Śląskich 1”

W wyniku rozpatrzenia ofert udzielono zamówienia publicznego firmie:

Przedsiębiorstwu Specjalistycznych
Usług Budowlanych „ALPEX” Sp. z o.o
ul. Parkowa 8, 58-302 Wałbrzych

Przyjęta oferta cenowa za całość zamówienia:

  • netto: 264.882,58zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt osiem groszy)

  • brutto: 323.156,75zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy)

 

Komisja Przetargowa:

  1. Ireneusz Grzybowski
  2. Leszek Łachmacki
  3. Jolanta Kuta
  4. Bożena Sajnóg

Skip to content