Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60.000 Euro na wykonanie usług pralniczych dla Hotelu „Książ**” w okresie od podpisania umowy do 31-12-2007r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego udzielono zamówienia publicznego:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „CZYSTOŚĆ” Marian Ball
ul. Wrocławska 5; 58-309 Wałbrzych

Przyjęta oferta cenowa : netto 31.152,75 zł, brutto 38.006,36 zł. – najniższa cena

2. Odrzucono ofertę Wykonawcy „MATMAR” sp. z o.o. ul. Palisadowa 35/14 ; 58-316 Wałbrzych
UZASADNIENIE: treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia art. 89 ust. 1 pkt. 2

 

Komisja Przetargowa :

1. Ireneusz Grzybowski
2. Jolanta Kuta
3. Ewa Mika
4. Bożena Sajnóg

Skip to content