Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty 206. 000,00 Euro na realizację zadania pn. ” Ochrona fizyczna i monitorowanie obiektów, terenu, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych po zamku na terenie Kompleksu Zamkowo – Parkowego „Książ” w Wałbrzychu „

W wyniku rozpatrzenia ofert udzielono zamówienia publicznego firmie :

Spółdzielnia Usługowa „ODRA” Zakład Pracy Chronionej 53-607 Wrocław
ul. Robotnicza 11 .
Zaoferowano wykonanie zadania za kwotę ogólną 798.668,08 zł netto , w tym :
– wynagrodzenie za 69.592 godzin ochrony kompleksu, obsługę ruchu turystycznego i dodatkową ochronę kwota 747.418,08 zł netto,
– wynagrodzenie za oprowadzanie 5.125 grup turystycznych kwota 51.250,00 zł netto.

Komisja Przetargowa :

1.Wiceprzewodniczący Marcin Nowak
2.Wiceprzewodniczący Leszek Łachmacki
3.Członek Ewa Mika
4.Sekretarz Bożena Sajnóg

Skip to content