Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty 206. 000,00 Euro na realizację zadania pn. pn. ” Naprawa dachu budynku Zamku Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 ”

  

Wałbrzych, dnia 19.05.2008r.

OGŁOSZENIE

 

o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej
kwoty 206. 000,00 Euro na realizację zadania pn.
pn. ” Naprawa dachu budynku Zamku Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 ”

W wyniku rozpatrzenia ofert udzielono zamówienia publicznego firmie :

   Przedsiębiorstwo Budowlane „INTERBUD” Łukasz Kowalski ,
58-310 Szczawno Zdrój , ul. Jarzębinowa 14
Zaoferowano wykonanie zadania za kwotę ogólną 174.998,76 zł netto
213.498,49 zł brutto

Komisja Przetargowa :
1. Przewodniczący Ireneusz Grzybowski
2.Członek Ewa Mika    
3.Sekretarz Bożena Sajnóg

Skip to content