Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


Ogłoszenie nr 64084-2015 z dnia 2015-03-23 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Wałbrzych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, które realizowane jest w oparciu o Umowę nr 103/Z P/2014 z dnia 30-09-2014 r.w zakresie dotyczącym prac remontowych dachu i wymiany stropu.


Numer ogłoszenia: 64830 – 2015; data zamieszczenia: 24.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 64084 – 2015 data 23.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, fax. 74 6643862.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).
  • W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty: 122466,65 Oferta z najniższą ceną: 122466,65/ Oferta z najwyższą ceną: 122466,65 Waluta: PLN.
  • W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty: 116931,65 Oferta z najniższą ceną: 116931,65 / Oferta z najwyższą ceną: 122466,65 Waluta: PLN.

Skip to content