Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 487234 – 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 484540 – 2012 data 03.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, fax. 74 6643862.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4).
  • W ogłoszeniu jest: Aranżacja i Pielęgnacja Zieleni Joanna Paterova, ul. dr M.Orłowicza 45, 58-306 Wałbrzych, kraj/woj.dolnośląskie.
  • W ogłoszeniu powinno być: Aranżacja i Pielęgnacja Zieleni Joanna Paterova, ul. dr M.Orłowicza 45, 58-309 Wałbrzych, kraj/woj.dolnośląskie.

Skip to content