Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia dot. Dozorowania Historycznych Obiektów i Terenów

Poniżej zamieszczamy do pobrania dokumenty:

Dozorowanie – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dozorowanie – Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dozorowanie – załącznik nr 6 w.24.10.2014r

Skip to content