OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 68726-2011 z dnia 2011-04-07 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Wałbrzych
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1.1. oczyszczenie elementów więźb dachowych – 5.408,301 m2 , 1.2. dwukrotna impregnacja elementów więźb dachowych – 5.408,301 m2 , 1.3. oczyszczenie deskowania połaci od strony…

 

Numer ogłoszenia: 75392 – 2011; data zamieszczenia: 13.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 68726 – 2011 data 07.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, fax. 074 6643862.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4).
  • W ogłoszeniu jest: Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków ALPEX , ul. Parkowa 8, 58-302 Wałbrzych,kraj/woj.dolnośląskie.
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedsiębiorstwo Renowacji Zabytków ALPEX Spółka z o.o., ul. Parkowa 8, 58-302 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

Skip to content