Ogłoszenie wyników

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 ogłasza wyniki przeprowadzonego postępowania przetargowego na dzierżawę parkingów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu.

W wyniku przeprowadzonego ofertowego, pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę 11.395,0 m2 wydzielonych powierzchni parkingowych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu Komisja przetargowa rekomendowała Zarządowi Spółki uznanie za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Spółdzielnię Usługową „ODRA” we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 67. Wyniki przetargu zatwierdzone zostały przez właściciela kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu.

 

Skip to content