Prace konserwatorskie i restauratorskie bramy parkowej przy Mauzoleum Hochbergów w zespole Zamku Książ. Ogłoszenie o zamówieniu.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku przesłanek
 6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowa
 7. Załącznik nr 5 – wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia
 8. Załącznik nr 6 – Wykaz usług
 9. Załącznik nr 7 – Projekt umowy
 10. Załącznik nr 8 – Przedmiar prac konserwatorskich
 11. Załącznik nr 9 – Program prac konserwatorskich
 12. Załącznik nr 10 – decyzja DWKZ nr 93 z dnia 22.01.2016 r.
 13. Dokumentacja fotograficzna

 

Skip to content