Protokół z otwarcia ofert dot. pielęgnacji nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni w Wałbrzychu

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert  dot. „pielęgnacji nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407, wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła oraz bieżącymi pracami konserwacyjno -naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod numerem ogłoszenia 286728-2013 w dniu 22.07.2013.; Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/06/07/2013 .

Protokół z otwarcia ofert w formacie pdf do pobrania: Protokół z otwarcia ofert ZP06072013

Skip to content