Protokół z oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – przetarg na dzierżawę pomieszczenia biurowego

Poniżej publikujemy dla Państwa protokół z otwarcia ofert, oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Protokół z otwarcia ofert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Protokół z oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

Skip to content