Protokół z otwarcia ofert (scan) – Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Zamek Książ w Wałbrzychu

Protokół z otwarcia ofert (scan):
„Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Zamek Książ w Wałbrzychu” znajduje się do pobrania poniżej:

ZP_ENERGIA_Protokół_z_otwarcia_ofert

Skip to content