WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: ogłoszenia o wszczęciu postępowania o numerze OWP/2006/12/08 – 1959046 na fizyczną ochronę Kompleksu zamkowo – parkowego “Książ” w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

W dniu 19 grudnia 2006 r. o godzinie 1450 na adres zamawiającego wpłynął protest wobec czynności podjętych przez Zamawiającego (treść protestu w załączeniu bez ujawniania danych wykonawcy).

Zamawiający uznał protest za zasadny i w oparciu o art.93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn.zm.) UNIEWAŻNIA postępowanie przetargowe na fizyczną ochronę Kompleksu zamkowo – parkowego “Książ” w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

Pobierz protest

 

Skip to content