Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dot. Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni

Dot. Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni

Poniżej zamieszczamy wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienie str. 1

Wyjaśnienie str. 2

Wyjaśnienie str. 3

Skip to content