Wymiana części pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego w budynku głównym Zamku Książ (Zadanie nr 1) oraz wymiana pokrycia hełmów baszty północnej i południowej budynku bramnego (Zadanie nr 2) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. – ogłoszenie o zamówieniu – protokół z otwarcia ofert

Wymiana części pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego w budynku głównym Zamku Książ (Zadanie nr 1) oraz wymiana pokrycia hełmów baszty północnej i południowej budynku bramnego (Zadanie nr 2) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. – ogłoszenie o zamówieniu.

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

Skip to content