Wyniki konkursu na stanowisko Prezesa Spółki pn.Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o

Na podstawie przeprowadzonego w dniu 10.11.2011 r. postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza  powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pana Krzysztofa Urbańskiego.

Skip to content