Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha. – Unieważnienie postępowania

Poniżej publikujemy informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Skip to content