Zagospodarowanie terenu zieleni wokół budynku Mauzoleum Hochbergów na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ w Wałbrzychu. Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku przesłanek

Załącznik nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Wykaz usług

Załącznik nr 7 – Projekt Umowy

Załącznik nr 8 – Projekt zieleni opis

Załącznik nr 8 – Projekt zieleni Rys. Nr 1

Załącznik nr 8 – Projekt zieleni Rys. Nr 2

Załącznik nr 8 – Projekt zieleni Rys. Nr 3

Załącznik nr 9 – cz_1_Przedmiar prac ogrodniczych i arborystycznych

Załącznik nr 9 – cz_2_Przedmiar robót budowlanych

Załącznik nr 10 – Wzór karty gwarancyjnej

Załącznik nr 11 – Decyzja DWKZ Nr 855_2018

Skip to content