Zaproszenie do składania ofert związanych ze składem graficznym „Rocznika Zamku Książ w Wałbrzychu 2022”.

Zapraszamy do składania ofert związanych ze składem graficznym „Rocznika Zamku Książ w Wałbrzychu 2022” z przekazanych przez Zamawiającego: tekstów, fotografii, wizualizacji, infografik oraz czcionki. Skład ma obejmować m.in. wykonanie herbu na okładkę (załącznik nr 1) i siatki (załącznik nr 2), w którą zostanie wkomponowany, zgodnie z wyglądem okładem poprzednich wydań Rocznika (załączniki nr 3 i nr 4). Ponadto skład poszczególnych stron publikacji będzie realizowany na ich szablonie dostarczonym przez Zamawiającego (załącznik nr 5). Skład będzie obejmował szparowanie niektórych fotografii, czy ich łączenie z tekstami zgodnie z sugestiami Zamawiającego oraz w sposób zapewniający atrakcyjny wygląd „Rocznika Zamku Książ w Wałbrzychu 2022” (załączniki nr 6, nr 7 i nr 8)
Rocznik ma zostać przygotowany w formacie PDF w dwóch wersjach: do druku i web. Publikacja będzie drukowana w formacie A4 i będzie miała objętość 90 ± 10 stron. W wersji publikacji przygotowywanej do druku spady po 3 mm z każdej strony. Natomiast grzbiety w zależności od ilości stron powinny mieć, np. przy 87 stronach – 4,5 mm, a przy 95 stronach – 4,9 mm.
Kryteria przy wyborze oferty:
– cena usługi – 80%
– udokumentowane doświadczenie (przesłanie w pliku JPG lub PDF wykonanej okładki oraz 2-4 stron wnętrza publikacji podobnych do „Rocznika Zamku Książ w Wałbrzychu”) związane z realizacją, co najmniej dwóch podobnych publikacji – 20%
Osoba wyznaczona do udzielania informacji w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego:
Artur Szałkowski e-mail: szalkowski@ksiaz.walbrzych.pl
Termin składania ofert do środy 12 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skip to content