Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pt.: „Kompleksowa dostawa ( sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP  Numer ogłoszenia: 479048 – 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012.,Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/05/11/2012.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Skip to content