ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ogłoszonego w BZP pod numerem 190960 – 2009, data zamieszczenia 15.06.2009r. na realizację zadania pod nazwą : „Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ”

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm. ) Zamawiający UNIEWAŻNIA postępowanie na realizację zadania pod nazwą ” Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 190960-2009 w dniu 15.06.2009 r., gdyż w wymaganym terminie tj. do dnia 23 czerwca 2009 r. do godziny 10 00 na adres zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Skip to content