Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pielęgnacji nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni Wałbrzych

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

Na podstawie art.92 ust. 1 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.)niniejszym informuję, że prowadzony przez Zamek Książ w Wałbrzych Sp. z o.o., mającego siedzibę w Wałbrzychu 58-306 przy ul. Piastów Śląskich, w postępowaniau pn.” Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407, wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła oraz bieżącymi pracami konserwacyjno -naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod numerem ogłoszenia 286728-2013 w dniu 22.07.2013.; Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/06/07/2013 ; o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr1 złożoną przez Wykonawcę: Aranżacja i Pielęgnacja Zieleni Joanna Paterova z siedzibą w Wałbrzychu 58-309 przy ul. dr M. Orłowicza 45.

Protokół z otwarcia ofert w formacie pdf do pobrania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Palmiarnia

Skip to content