”Obsługa ruchu turystycznego, dozorowanie oraz ochrona osób, mienia, wystaw i eksponatów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ oraz Palmiarni w Wałbrzychu” – ogłoszenie o zamówieniu

Dokumenty do pobrania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 – ZP OCHRONA CIĄGU TURYST. 2016-2017

Załącznik nr 2 – ZP OCHRONA CIĄGU TURYST. 2016-2017

Załącznik nr 3 – ZP OCHRONA CIĄGU TURYST. 2016-2017

Załącznik nr 4 – ZP OCHRONA CIĄGU TURYST. 2016-2017

Załącznik nr 5 – ZP OCHRONA CIĄGU TURYST. 2016-2017

Załącznik nr 6 – ZP OCHRONA CIĄGU TURYST. 2016-2017

Załącznik nr 7 – ZP OCHRONA ciąg turystyczny 2016- 2017

Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY – ZP OCHRONA CIĄGU TURYSTYCZNEGO

Skip to content