Ogłoszenie o zamówieniu – Zaprojektowanie i wykonanie robót w zadaniu: Iluminacja

Wałbrzych: Zaprojektowanie i wykonanie robót w zadaniu: Iluminacja elewacji wschodniej i południowej Zamku Książ, Dziedzińca Honorowego, Dziedzińca Czarnego oraz Tarasu Czerwonego.
Numer ogłoszenia: 261920 – 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Pliki do pobrania:

I.  ZP ILUMINACJA ZAMKU 2014 OGŁOSZENIE

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia doc.

III. Załączniki do ogłoszenia:
ZP ILUNINACJE ZAMKU 2014 Formularz oferty zał. nr 1
ZP ILUMINACJE ZAMKU 2014 Zał. nr 2 do SIWZ
ZP ILUMINACJE ZAMKU Zał. nr 3 do SIWZ
ZP ILUMINACJE ZAMKU 2014 .Zał. Nr 4
ZP ILUMINACJE ZAMKU 2014 Zał. nr 5 do SIWZ
ZP ILUMINACJE ZAMEK 2014 Zał. nr 6 do SIWZ
ZP ILUMINACJE ZAMEK 2014 Zał. nr 7 do SIW – PFU oświetlenie Zamek
ZP ILUMINACJA Zamek 2014 – Zał. nr 8 umowa

Skip to content