Przeatrg dot. Hotelu Książ – WAŻNA INFORMACJA!!!

Z przyczyn niezależnych od Spółki w dniach 07 – 10.02.2012 r. nie działała strona internetowa Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o.

W związku z powyższym i z uwagi na trwającą procedurę przetargową dot. dzierżawy Hotelu Książ** wydłużamy okres wpłaty wadium do dnia 17.02.2012 r.

Zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert. Otwarcie nastąpi dnia 22.02.2012 r. o godz. 10.15.

Pliki do pobrania:

Warunki przetargu tekst jednolity 10.02.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu

Umowa dzierżawy tekst jednolity z dn. 06.02.2012 r.

Frmularz ofertowy

Skip to content