Zabudowa wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie „-50,0 m” podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu. – ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu do wglądu po kliknięciu w poniższy link:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7405b3a3-5adc-4e1d-9a64-26d9497cea26

SIWZ Wejście do podziemi

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku przesłanek

Załącznik nr 4 – Oświadczenie grupa kapitalowa

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Wykaz robót

Załącznik nr 7 – Projekt umowy

Dokumentacja projektowa do pobrania klikając w poniższy link https://www.dropbox.com/sh/u5dkwzek8v38upe/AABBesotHXCMWlZwyyxMp2Npa?dl=0

Skip to content