Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu – ogłoszenie o zamówieniu

Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. – ogłoszenie o zamówieniu – dostawy

1. Ogłoszenienie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 do SIWZ

4. Załącznik nr 1 A do SIWZ

5. Załącznik nr 2 do SIWZ

6.Załącznik nr 3 do SIWZ

7. Załącznik Nr 4 do SIWZ

8. Załącznik nr 5 do SIWZ


Skip to content