OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w sprawie zawarcia umowy ramowej o współpracy w przedmiocie świadczenia usług przewodnickich na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/01/DMIS/24

Zamawiający – Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (adres: ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych) zaprasza do złożenia oferty, której przedmiot stanowi świadczenie usług przewodnickich na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ oraz Palmiarni w Wałbrzychu.

Ogłoszenie o zamówieniu_ usługi przewodnictwa
Zał nr 1_Formularz oferty
Zał nr 2.1_Umowa ramowa cz I
Zał nr 2.2_Umowa ramowa cz II
Zał nr 2.3_Umowa ramowa cz III
Zał nr 2.4_Umowa ramowa cz IV
Zał nr 2.5_Umowa ramowa cz V
Zał nr 3_Regulamin nadawania uprawnień
Zał nr 4_Regulamin zwiedzania
Zał nr 5_Zarządzenie w sprawie stawek za usługi przewodnickie

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.01.2024 r. do godziny 12:00.

Skip to content